Opublikowano:

Bark

Bark – skala wysokości dźwięku w modelu psychoakustycznym zaproponowana przez Eberharda Zwickera w 1961 roku. 1 bark odpowiada 100 melom i obejmuje cały zakres częstotliwości znajdujących się w obszarze jednego z 24 tzw. pasm krytycznych: pasm częstotliwości akustycznych, w których odbiór jednego dźwięku zależy od obecności dźwięku innego. Skala barkowa jest związana ze skalą melową, ale jest od niej mniej znana (patrz także: Bark Filter Processor).

źródło: Wikipedia

Dodaj komentarz